Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

План заходів щодо попередження профілактики корупційних діянь

Додаток  2

до наказу Міністерства юстиції України

від 14.03.2013 № 212/7

 

Інформації про стан виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції  та внутрішнього  плану щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень  в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області та територіальних  органах юстиції та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, на 2013 рік за другий квартал 2013 року.

 

 

пунків

Плану

Заплановані заходи

Термін виконання

Інформація про стан виконання

П.1, п. 6 Плану Міністерства –

П.4 внутрішнього плану

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

Протягом другого кварталу             2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення якісного добору і розстановки кадрів узагальнюються результати  конкурсного відбору та заміщення у 2013 році  вакантних посад  державних службовців в органах юстиції області;  Щовівторка надається інформація про фактичне укомплектування служб регіону.

Організовано та проведено 10 конкурсів на заміщення вакантних посад, за результатами яких рекомендовано для призначення на посади 74 особи, рекомендовано для зарахування до кадрового резерву 82 особи. За результати проведеної спеціальної перевірки рекомендовано на призначення та призначено 90 осіб.

Управлінням кадрової роботи та державної служби постійно здійснюються заходи щодо запобігання прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

П.2 Плану Міністерства –

п.п. 5, 6 внутрішнього плану

Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб відповідно в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області  та в територіальних установах юстиції та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

 

Протягом другого кварталу              2013 року

 

Від осіб, які у перше призначаються на державну службу перед призначенням відбираються заяви-повідомлення про наявність працюючих в органах юстиції області близьких осіб та здійснюється їх аналіз. Кожний претендент на зайняття посади перед призначенням під особистий підпис ознайомлюється з обмеженнями, встановленими положеннями Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про державну службу».

П.4 Плану Міністерства –

П.7 внутрішнього плану

Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, висвітлювати зазначене питання при проведенні заходів з підвищення кваліфікації державних службовців.

 

 

Протягом другого кварталу              2013 року

 

 

 

 

 

Кожному претенденту на зайняття посади надаються усні методичні рекомендації щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Письмові методичні рекомендації розповсюджуються в апараті управління, надсилаються до територіальних органів та розміщені на офіційному веб - сайті управління.

 

П.5, п.7 Плану Міністерства –

П.8, п.9, п.17 внутрішнього плану

Здійснювати заходи щодо роз'яснення застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції; Проводити   семінарські   заняття з державними службовцями  органів юстиції регіону з питань запобігання та  протидії корупції і дотримання етики поведінки державного службовця. Здійснювати тестування  державних службовців на предмет знання  антикорупційного законодавства, законодавства  про державну службу та загальних правил поведінки державних службовців. Надавати методичну допомогу щодо практичного застосування антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

 

 

Протягом другого

кварталу  2013 року

 

 

 

Структурними та територіальними органами виконуються положення Програми внутрішнього навчання державних службовців  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області на 2013 рік.

Управлінням кадрової роботи та державної служби розроблено та розповсюджено рекомендації щодо обмежень та додержання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (29.04.2013);  проведено семінарське заняття (27.06.2013) з керівниками установ юстиції Донецької області з питань проходження державної служби та застосування антикорупційного законодавства України. У вісьмох  територіальних органах юстиції проведено тестування на предмет знання антикорупційного законодавства, законодавства  про державну службу  та загальних правил поведінки державних службовців., яким охоплено 214 посадових осіб. У чотирьох  структурних та територіальних підрозділах управління, керівникам надано методичну допомогу з питань проходження державної служби та дотримання вимог законодавства.

Структурними підрозділами апарату управління: проведено 2 семінарських заняття та 15 оперативних нарад з питань профілактики, запобігання та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням.

В газеті «Інформаційно – правовий вісник юстиції» опубліковано виступи на тему: «Предотвращение коррупции в органах государственной власти путем проведения специальной проверки».

Територіальними органами юстиції регіону: проведено 45 семінарів, занять, лекцій та круглих столів. Оприлюднено статей, роз’яснень через ТБ та радіо -8, через друковані видання – 13, через мережу Інтернет – 4.

 

П.9Плану Міністерства –

П.11 внутрішнього плану

Забезпечити розгляд та аналізувати результати розгляду пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять через телефонну «лінію довіри» та на електронну адресу, стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками органів юстиції регіону. Результати аналізу розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями, про що повідомляти відділ з питань запобігання корупції управління кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

 

 

 

Протягом другого кварталу  2013 року

 

Відповідно до електронної бази «Звернення громадян» та Журналу обліку громадян, які звернулись за правовою допомогою через пряму телефонну «лінію довіри», звернень та скарг стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління юстиції у Донецькій області та територіальних органів юстиції регіону не надходило. Щотижнево здійснюється моніторинг звернень громадян, який розглядається на апаратних нарадах. Проведено 1 засідання робочої групи з проведення перевірок результатів розгляду звернень громадян та причин надходження повторних та обґрунтованих звернень. Один день контролю стану розгляду звернень громадян. Питання роботи зі зверненнями громадян розглянуто на 3 засіданнях колегії та 1 оперативній нараді при начальнику Головного управління юстиції.

П.10 Плану Міністерства –

П.12, п.17 внутрішнього плану

Забезпечувати в межах своєї компетенції функціонування, ведення та своєчасне  оновлення   власних   веб - сайтів,   інших   електронних  ресурсів, зокрема, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

 

 

Протягом другого

кварталу

2013 року

 

На офіційному веб - сайті Головного управління юстиції (www.just.dn.ua) постійно оновлюється інформація, необхідна для отримання адміністративних послуг. Щонеділі висвітлюється інформація про надані протягом тижня адміністративні послуги.

 

П.15 Плану Міністерства –

П.2 внутрішнього плану

Під час проведення цільових та комплексних перевірок у територіальних органах юстиції  вивчати  організацію роботи щодо  виконання вимог антикорупційного законодавства, виконання Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень, орієнтовних планів внутрішнього навчання щодо оновлення, підтримання та підвищення знань  Закону України «Про засади  запобігання і протидії корупції». Надавати відповідні вказівки та роз'яснення для ефективності організації робот із зазначених напрямків.

 

 

 

 

 

 

Протягом другого

кварталу

 

2013 року

 

За результатами проведених у територіальних органах юстиції регіону: Жданівське міське управління юстиції, Кіровське районне управління юстиції у       м. Донецьку, Новоазовське районне управління юстиції цільових та комплексних перевірок, де зокрема вивчалась організація роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства, виконання Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень, орієнтовних планів внутрішнього навчання, начальникам зазначених органів надано рекомендації щодо посилення роботи з профілактики, запобігання та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням. Вказано на необхідність проведення на оперативних нарадах профілактичні бесіди, роз’яснення та попередження щодо чіткого дотримання та недопущення з боку посадових осіб проявів корупції та інших правопорушень.

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

бул. Пушкіна,34, м. Донецьк 83105,  тел.: (062)312-51-97 факс:  (062)312-50-82,

e-mail: minjust@dc.donetsk.ua Код ЄДРПОУ 34898944 

   ____________________­­­­___________________________________________________________

 

05.07.2013 № 4-1-3-367                                         Голові

                                                                           Донецької обласної державної

адміністрації

Шишацькому А.В.

 

 

«Щоквартальна інформація про стан виконання

п.11 Протоколу №10 розширеної апаратної наради

 при голові Донецької облдержадміністрації»

 

 

            На виконання положень пункту 11 Протоколу №10 розширеної апаратної наради при голові Донецької облдержадміністрації Головне управління юстиції у Донецькій області повідомляє, що з метою забезпечення неухильного дотримання положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» протягом другого кварталу 2013 року забезпечено здійснення  наступних заходів.

            У квітні 2013 року розроблено та розповсюджено рекомендації щодо обмежень та додержання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». У червні 2013 року проведено семінарське заняття  з керівниками установ юстиції Донецької області з питань проходження державної служби та застосування антикорупційного законодавства України. Протягом звітного періоду у вісьмох  територіальних органах юстиції проведено тестування на предмет знання антикорупційного законодавства, законодавства  про державну службу  та загальних правил поведінки державних службовців., якими охоплено 214 посадових осіб. У чотирьох  структурних та територіальних підрозділах керівникам надано методичну допомогу з питань проходження державної служби та дотримання вимог законодавства.

            За результатами проведених у територіальних органах юстиції регіону цільових та комплексних перевірок, де зокрема вивчалась організація роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства, виконання Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень, орієнтовних планів внутрішнього навчання, начальникам зазначених органів надано рекомендації щодо посилення роботи з профілактики, запобігання та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням. Вказано на необхідність проведення на оперативних нарадах профілактичних бесід, роз’яснень та попереджень щодо чіткого дотримання та недопущення з боку посадових осіб проявів корупції та інших правопорушень.

Наказом Головного управління юстиції у Донецькій області № 452/4 від 26.03.2013 з метою попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області і територіальних органах затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області та територіальних органах юстиції на 2013 рік.

Пунктом 14 Плану заходів, передбачено проведення службових розслідувань (перевірок) щодо кожного факту недодержання державними службовцями  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області, територіальних органів юстиції законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, вчинення корупційного правопорушення.

На виконання затверджених заходів по виконанню завдань  державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням по кожному факту допущення державними службовцями управління правопорушення  проведені службові розслідування, за результатами яких до винних осіб застосовані дисциплінарні заходи, а причини, умови та наслідки цих правопорушень обговорені на колегіях та оперативних нарадах.  Протягом другого кварталу проведено два службових розслідування та до двох посадових осіб застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

 

 

Начальник управління                                                                                           С.Є. Тюрін

 

 

Абрамова

334-24-84

 

 

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Наказ Головного управління

юстиції у Донецькій області

                                                        від 26.03.2013 № 452/4

 

 

ПЛАН

заходів щодо попередження та профілактики корупційних

правопорушень в апараті

Головного управління юстиції у Донецькій області та

територіальних органах  юстиції  на 2013 рік

 

 

1.  Розглядати на колегіях, засіданнях, нарадах питання дотримання законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, вчинення корупційного правопорушення працівниками органів юстиції. Обговорювати результати  реалізації плану заходів щодо запобігання корупційним проявам та  реагування на них. 

 

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області;

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області;

Управління кадрової роботи та державної служби;

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у

Донецькій області;

Територіальні  органи юстиції регіону.

                                                    

Протягом року

 

  1.    Під час проведення цільових та комплексних перевірок у територіальних органах юстиції  вивчати  організацію роботи щодо  виконання вимог  антикорупційного законодавства, виконання Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень, орієнтовних планів  внутрішнього навчання щодо оновлення, підтримання та підвищення знань  Закону України «Про  засади  запобігання і протидії  корупції». Надавати відповідні вказівки та роз'яснення для ефективності організації робот із зазначених напрямків.

 

Управління кадрової роботи  та державної служби.

Протягом року, відповідно до планів перевірок.

 

  1.    Забезпечувати якісну підготовку інформації про виконання  вимог Закону України «Про засади запобігання  та протидії  корупції», Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень та  своєчасне надання її до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України, відділу з питань запобігання корупції управління кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Донецькій області, відповідно.  

 

Управління кадрової роботи та державної служби;

Територіальні  органи юстиції регіону.

 

Протягом року (щоквартально, до 01 числа місяця, наступного за звітним)

4. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів та виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області та в територіальних органах юстиції. 

 

Управління  кадрової роботи та державної служби;

Керівники структурних  підрозділів апарату Головного управління юстиції у Донецькій області;

Територіальні  органи юстиції регіону.                     

 

Протягом року

 

5.     Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб відповідно в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області  та в територіальних установах юстиції та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби;

Структурні  підрозділи  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області;

Територіальні органи юстиції регіону.

 

Протягом року

 

6.     Неухильно   забезпечувати  попередження   осіб,   які   претендують   на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами   України   «Про  державну  службу»  та  «Про   засади   запобігання   і протидії корупції».

 

Управління  кадрової роботи та державної служби;

Структурні  підрозділи  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області;

Територіальні  органи юстиції регіону.

 

Протягом року

  1.    Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, висвітлювати зазначене питання при проведенні заходів з підвищення кваліфікації державних службовців.

Управління  кадрової роботи та державної служби.

Структурні  підрозділи  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області;

Територіальні  органи юстиції регіону.

 

Протягом року

 

8.  Здійснювати заходи щодо роз'яснення застосування  антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби;

Територіальні органи юстиції регіону.

Протягом року

 

9.  Проводити   семінарські   заняття   з    державними службовцями  органів  юстиції регіону з питань запобігання та  протидії корупції і дотримання етики поведінки державного службовця. Здійснювати тестування  державних службовців  на предмет знання  антикорупційного законодавства, законодавства  про державну службу  та загальних правил поведінки державних службовців. Надавати методичну допомогу щодо практичного застосування антикорупційного законодавства.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби;

Територіальні  органи  юстиції регіону.

Протягом року.

 

10.             Провести аналіз посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області, в
територіальних органах юстиції.  Перелік вказаних посад подати до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби.

 

До 1 квітня 2013 року

 

11.   Забезпечити розгляд та аналізувати результати розгляду пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять через телефонну «лінію довіри» та на електронну адресу, стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками органів юстиції регіону. Результати аналізу розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями, про що повідомляти відділ з питань запобігання корупції управління кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

 

Відділ  організаційно – аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян;

Територіальні  органи юстиції регіону.

 

Протягом року (щоквартально, до 01 числа місяця, наступного за звітним)

 

 

12.               Забезпечувати в межах своєї компетенції функціонування, ведення та своєчасне  оновлення   власних   веб-сайтів,   інших   електронних  ресурсів, зокрема, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

 

Сектор інформаційного забезпечення  та  зв’язків  з громадськістю;

Структурні  підрозділи  апарату Головного управління юстиції у Донецькій област;

Територіальні  органи юстиції регіону.

Протягом року

 

 

13.   Надавати Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя інформацію про працівників апарату Головного управління юстиції у Донецькій області,  територіальних органів юстиції, притягнутих до відповідальності за вчинення  корупційних правопорушень,  протягом 3 днів з дня  отримання  повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби:

Керівники структурних  підрозділів  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області;

Керівники територіальних органів юстиції регіону.

 

Протягом року      

 

14.   Проводити     службові     розслідування     щодо     кожного     факту недодержання    державними    службовцями    апарату    Головного управління юстиції у Донецькій області,  територіальних органів юстиції законодавства про державну службу,  антикорупційного законодавства, вчинення корупційного правопорушення.   Про  результати  службового  розслідування повідомляти Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя не пізніше 5 днів з дня його завершення.

 

Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року

 

15. Забезпечувати  інформування   правоохоронних    органів  у  разі
виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні  державними службовцями своїх посадових обов'язків.

 

Управління кадрової роботи та державної служби;

Структурні підрозділи  апарату Головного управління юстиції у Донецькій області.

 

Постійно

16.   Аналізувати результати службових розслідувань з метою виявлення причин та умов вчинення працівниками органів юстиції корупційних правопорушень і порушень вимог  антикорупційного законодавства  та законодавства про державну службу. У разі виявлення відповідних причин вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів юстиції.

 

Управління кадрової роботи та державної служби.

Протягом року

17.              Забезпечити інформування громадськості  через друковані засоби
масової інформації, радіо та телебачення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та заходи, що вживаються щодо  виключення  проявів  корупції.

 

Управління кадрової роботи та  державної  служби;

Сектор інформаційного забезпечення  та  зв’язків  з громадськістю;

Територіальні  органи юстиції регіону.

 

Постійно

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Наказом Головного управління                                                                                               юстиції у Донецькій області 

                                                                                  від  25.01. 2013 № 91/4

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

по виконанню завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції  на 2011-2015 роки, затвердженою  постановою       Кабінету   Міністрів  України  від  28 листопада  2011 року № 1240,  в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області та територіальних органах юстиції  на 2013 рік.

 

1. Забезпечення  розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах апарату Головного управління юстиції у Донецькій області та територіальних органах юстиції Донецької області.

 

 

                                          Управління кадрової роботи та державної служби.

                                          Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

                                                            Територіальні  установи  юстиції регіону.

 

            До 20 січня щороку.

 

2. Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти вчинення корупційних правопорушень працівниками апарату Головного управління юстиції у Донецькій області, територіальних органів юстиції.

 

                                          Управління кадрової роботи та державної служби.

                                          Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

                                          Територіальні установи юстиції регіону.

Постійно.

 

  1. Проведення інвентаризації об'єктів державної власності.

 

                                          Управління бухгалтерського обліку, фінансового та матеріально-технічного

                                          забезпечення.       

 

Протягом року.

 

 

4. Забезпечення  доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів, що містять необхідну інформацію для отримання адміністративних послуг, шляхом висвітлення на власних веб – сайтах, в друкованих засобах масової інформації.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби.

            Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю.

Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції у Донецькій області.

Територіальні установи юстиції регіону.

 

            Постійно.

 

5. Висвітлення в засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються  установами  юстиції Донецької області  з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції та залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

 

                       Управління кадрової роботи та державної                                        служби.

                       Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з                          громадськістю.

                       Структурні підрозділи апарату Головного                                        управління   юстиції у Донецькій області. 

                                                           Територіальні  установи юстиції регіону.

 

            Постійно.

 

6.    Оприлюднення  інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції  та  про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 

Управління  кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року  та  за фактом.

 

      7. Здійснення  комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

 

                       Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з                          громадськістю.

Територіальні  установи юстиції регіону.

                            Відділ систематизації законодавства, правової                                                роботи та правової інформації.

Протягом року.

8. Проведення із залученням громадських  організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом», прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

 

                       Управління кадрової роботи та державної                                        служби.

                       Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з                          громадськістю.

                       Структурні підрозділи апарату Головного                                        управління   юстиції у Донецькій області. 

                                                           Територіальні  установи юстиції регіону.

 

Протягом  року.

9. Налагодження взаємодії із інститутами громадянського суспільства, юридичними особами приватного права з метою сприяння у встановленні внутрішніх правил доброчесності та етичної поведінки їх працівників. 

 

Управління  кадрової роботи та державної служби.

                            Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з                                         громадськістю.

Відділ систематизації законодавства, правової                    роботи та правової інформації.

Територіальні установи юстиції регіону.

Протягом року.

  10.  Проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Управління кадрової роботи та державної                          служби.

Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю.

Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції у Донецькій області. 

Територіальні  установи юстиції регіону.

 

11. Дотримання спеціальних обмежень щодо прийняття та проходження державної служби, встановлених законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про правила етичної поведінки».

Управління кадрової роботи та державної                          служби.

Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції у Донецькій області. 

Територіальні  установи юстиції регіону.

 

            Постійно.

 

12. Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі органів державної влади і органів місцевого самоврядування шляхом проведення телефонних «гарячих ліній» та застосування мережі Інтернет

 

Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю.

Відділ організаційно – аналітичного забезпечення,  контролю та звернень громадян.

 

            Протягом року.

 

13. Організація підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких відноситься здійснення за місцем роботи контролю за дотриманням    антикорупційного    законодавства,   з    питань   запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

Управління кадрової роботи та державної                          служби.

Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції у Донецькій області. 

Територіальні  установи юстиції регіону.

 

            Протягом року.

 

14. Трансляція на місцевому телебаченні та радіо соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування антикорупційної громадської думки.

Управління кадрової роботи та державної                          служби.

Сектор інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю.

 

15. Виявлення  причин  та умов, що сприяють створенню корупціогенних  чинників у сферах підвищеного корупційного ризику  та вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення.

Управління кадрової роботи та державної                          служби.

Структурні підрозділи апарату Головного управління юстиції у Донецькій області. 

Територіальні  установи юстиції регіону.

 

            Постійно.