Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

ПЛАН ЗАХОДІВ по виконанню завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Наказом Головного управління

                                                                                  юстиції у Донецькій області 

                                                                                  від  9.01. 2014 № 14/6

 

 

Про затвердження Плану заходів 

щодо попередження та профілактики

корупційних правопорушень в апараті

Головного управління юстиції

у Донецькій області та

територіальних  установах  юстиції  регіону

у 2014 році та по виконанню завдань,

передбачених Державною програмою

щодо запобігання і протидії корупції

на 2011-2015 роки.

 

На виконання підпункту 5 пункту 1 розділу III завдань і заходів  з виконання    Державної програми щодо  запобігання і протидії корупції на 2011 -2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28  листопада 2011 року № 1240, і з метою попередження та профілактики  корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області та в  територіальних  установах  юстиції Донецької області,-

НАКАЗУЮ:

1.         Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції  у Донецькій області, в територіальних  установах  юстиції  регіону  у 2014 році та по виконанню завдань, передбачених   Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції  на 2011-2015 роки.

2.         Начальнику  управління кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції Алексеєвій  В.В. довести цей наказ до відома першого заступника, заступника начальника Головного управління юстиції у Донецькій області,  начальників  управління державної виконавчої служби,  реєстраційної служби  Головного управління юстиції у Донецькій області, начальників  структурних  підрозділів апарату  Головного управління юстиції  у Донецькій області,   керівників  територіальних установ  юстиції Донецької області, визначених відповідальними за виконання заходів, передбачених цим  Планом.

3.         Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

Начальник  управління                                                                                                         Ю.В. Кулікова


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

наказом начальника Головного управління

 

 

 

юстиції у Донецькій області 

 

 

 

від 09.01.2014 № 14/6

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області,  в територіальних  установах  юстиції  регіону у 2014 році та по виконанню

завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції  на 2011-2015 роки.

 

1.      На колегіях, засіданнях, нарадах систематично  розглядати питання дотримання законодавства про державну службу та вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», обговорювати результати реалізації плану заходів щодо запобігання корупційним проявам  та  реагування на них.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

Відділ  організаційно – аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян.            Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

                Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

 

 

2.      При проведенні  комплексних  і цільових  перевірок в територіальних  установах  юстиції  Донецької області  вивчати організацію роботи щодо виконання вимог Закону України «Про  засади  запобігання  та протидії  корупції»,  здійснювати тестування  державних службовців  на предмет знання  антикорупційного законодавства, законодавства  про державну службу  та Загальних правил поведінки державних службовців,  надавати методичну допомогу щодо практичного застосування антикорупційного законодавства.

Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Відповідно до плану роботи.

 

 

3.      При проведенні комплексних і цільових перевірок в територіальних установах юстиції Донецької області, при розгляді звернень фізичних і юридичних осіб, виявляти фактори, що сприяють або провокують здійснення корупційних діянь, вживати невідкладних заходів до їх усунення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

Відділ  організаційно – аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян.            Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Протягом  року.  Відповідно до плану роботи.

 

4.      Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору,  об'єктивну  щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань,  вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом  року.

 

5.      Забезпечувати дотримання спеціальних обмежень щодо прийняття та проходження державної служби, встановлених Законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції»,  «Про правила етичної поведінки».

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

 

Протягом  року.

 

6       Забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб відповідно в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області,  в територіальних установах юстиції Донецької області,  забезпечувати  подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року.

 

7.      Забезпечувати  попередження   осіб,   які   претендують   на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами   України   «Про  державну  службу»,   «Про   засади   запобігання   і протидії корупції».

Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року.

 

8.      Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів, забезпечувати  його  усунення, виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області, в територіальних установах  юстиції Донецької області. 

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні  установи юстиції Донецької області.

 

Протягом року.

 

9.      Проводити  семінарські заняття з державними службовцями територіальних  установ юстиції Донецької області  з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

                                                                Протягом року.

 

10.       В структурних підрозділах апарату Головного управління юстиції у Донецькій області та територіальних  установах  юстиції Донецької області забезпечити  розроблення та подальшу реалізацію   внутрішніх планів навчання, які  охоплюють  питання антикорупційного законодавства, прав та обов’язків, доброчесності поведінки державних службовців.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

До 20 січня 2014 року.  Протягом року.

 

11.    З новопризначеними  державними службовцями  проводити роботу з профілактики та попередження корупції. В  анкеті зворотного зв'язку  новопризначеного державного службовця в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області, в територіальних установах  юстиції Донецької області  передбачити пункт, що відображає результати роботи наставника і безпосереднього керівника стосовно роз'яснення антикорупційного законодавства.

Управління кадрової роботи та державної служби. 

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

До 20 січня 2014 року. Протягом року.

 

12.    Забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються  установами  юстиції Донецької області  з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції та залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

 

13.     Запровадити дієвий  механізм зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти вчинення корупційних правопорушень працівниками апарату Головного управління юстиції у Донецькій області, територіальних установ  юстиції Донецької області.                                     

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби.

Відділ  організаційно – аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян. 

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

 

14.     Оприлюднювати  інформацію  про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції  та  про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Управління кадрової роботи та державної служби.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

 

Протягом року.

15.    Забезпечувати   доступ  громадськості до проектів нормативно-правових актів, що містять необхідну інформацію для отримання адміністративних послуг, шляхом висвітлення на власних веб – сайтах, в друкованих засобах масової інформації.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

16.    Проводити  із залученням громадських  організацій науково-методичні  і науково-практичні конференції, семінари, засідання  за «круглим столом», прес-конференції, зустрічі із представниками  правоохоронних органів,  органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління кадрової роботи та державної служби.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом  року.

17.  Налагодити  взаємодію  із інститутами громадянського суспільства, юридичними особами приватного права з метою сприяння у встановленні внутрішніх правил доброчесності та етичної поведінки їх працівників. 

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

Протягом року.

18.    Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян через телефонну «лінію довіри»,  здійснювати  заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу Головного  управління юстиції у Донецькій області, до якого надійшли такі пропозиції.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Відділ  організаційно – аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

Протягом року.

19.    Аналізувати   скарги   та   звернення   громадян,   у   яких   констатуються  факти  порушення  працівниками Головного управління юстиції у Донецькій області,  територіальних установ  юстиції Донецької області  вимог Закону України   «Про   засади   запобігання і протидії  корупції».  Отримані  результати  розглядати  на  нарадах  з відповідними висновками  та  рекомендаціями, про що повідомляти Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління  кадрової роботи  та державної служби.

Відділ  організаційно – аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

Протягом року.

20.    Проводити  аналіз   практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

            Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової інформації.

Структурні підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Протягом року.

 

21.    Забезпечувати  реалізацію принципів  прозорості   та публічності   в роботі  установ юстиції Донецької області  шляхом дії  телефонних «гарячих ліній» та застосування мережі Інтернет

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

 

22.    Проводити трансляцію  на місцевому телебаченні та радіо соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування антикорупційної громадської думки.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

Протягом року.

 

23.    Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, висвітлювати  зазначене питання при проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців.

Управління  кадрової роботи та державної служби.

Територіальні установи юстиції Донецької області.

 

До 1 квітня 2014 року. Протягом року.

 

24.    Виявляти  причини  та умови, що сприяють створенню корупціогенних  чинників у сферах підвищеного корупційного ризику  та вживати  відповідних заходів реагування щодо їх усунення.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

 

25.    Провести аналіз посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Головного управління юстиції у Донецькій області, в територіальних установах  юстиції Донецької області.  Перелік вказаних посад подати до Департаменту кадрової роботи та державної служби і Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України.

Управління  кадрової роботи та державної служби.

До 1 квітня 2014 року

26.    Проводити     службові     розслідування     щодо     кожного     факту недодержання    державними    службовцями    апарату    Головного управління юстиції у Донецькій області,  територіальних установ  юстиції Донецької області  законодавства про державну службу,  антикорупційного законодавства, вчинення корупційного правопорушення.  Про  результати  службового  розслідування повідомляти Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя не пізніше 5 днів з дня його завершення.

Управління кадрової роботи та державної служби.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Протягом року

27.    Проводити    аналіз    причин    та    умов    вчинення     корупційних правопорушень і порушень законодавства про державну службу, виявлених за результатами службових розслідувань.  Обговорювати  результати  службових  розслідувань  на засіданнях  колегії Головного управління юстиції у Донецькій області.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

Структурні  підрозділи  аппарату Головного управління юстиції  у Донецькій області.

Територіальні    установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

28.    Забезпечувати  інформування   правоохоронних    органів  у  разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні  державними службовцями  установ юстиції Донецької області своїх посадових обов'язків.

Начальник Головного управління юстиції у Донецькій області.

Заступники начальника Головного управління юстиції у Донецькій області.

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області.

Реєстраційна  служба Головного управління юстиції у Донецькій області.

            Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року.

 

29.    Для недопущення подій, пов'язаних з умисним приховуванням або не доведенням інформації про пред'явлення посадовій особі установ  юстиції Донецької області  підозри у вчиненні злочину у сфері службової діяльності   проводити звірки з  Головним управлінням  Міністерства внутрішніх справ України в  Донецькій області

         Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року.

 

30.    Надавати Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України  інформацію про працівників апарату Головного управління юстиції у Донецькій області,  територіальних установ юстиції Донецької області, притягнутих до відповідальності за вчинення   правопорушень,  протягом 3 днів з дня  отримання  повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

Управління  кадрової роботи та державної служби.

                                               За фактом.

 

31.      Забезпечувати  якісну підготовку звітів про виконання  вимог Закону України «Про  засади  запобігання  та протидії  корупції»  та  своєчасне надання їх  до  Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України.  

Управління кадрової роботи та державної служби.

                Територіальні  установи   юстиції  Донецької області.

 

Протягом року.

 

32.    Забезпечувати  підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких відноситься здійснення за місцем роботи контролю за дотриманням    антикорупційного    законодавства,   з    питань   запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

Управління кадрової роботи та державної служби.

 

Протягом року.

 

 

 

Управління кадрової роботи

та державної служби

Головного управління юстиції

у Донецькій області.