Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

Інформація про нормативно - правові засади діяльності сектору

Нормативно-правова база з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

 

 1. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 18841).
 3. Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (із змінами).
 4. Указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» (із змінами).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (із змінами), додаток № 4.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів».
 8. Наказ Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 883/5 «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2013 року за № 742/23274.
 9. Наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами).
 10.  Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1465/20203.
 11.  Наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2011 року № 1805/5 «Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 року за № 826/19564.
 12.  Наказ Головного управління юстиції у Донецькій області від 25 червня 2013 року № 146/2 «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Донецькій області      26 червня 2013 року за № 29/2002.
 13. Наказ Головного управління юстиції у Донецькій області від 25 червня 2013 року № 147/2 «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до районних, міськрайонних управлінь юстиції Донецької області та проведення їх державної реєстрації», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Донецькій області 26 червня 2013 року за № 30/2003.
 14. Наказ Головного управління юстиції у Донецькій області від 04 вересня  2013 року № 191/2 «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Донецькій області      04 вересня 2013 року за № 33/2006.

 

 1. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
 2. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 4. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/503/97
 5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 6. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
 7. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF
 8. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13
 9. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 10. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1465-11
 11. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0826-11