Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

Перелік видів публічної інформації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

юстиції у Донецькій області

29.08.2013 № 188/2

 

 

Перелік

видів публічної інформації, розпорядником якої

є Головне управління юстиції у Донецькій області

 

 

1. Управління державної виконавчої служби.

1.1. Положення про управління державної виконавчої служби.

1.2. Форми і зразки документів з питань роботи органів державної виконавчої служби.

1.3. Порядок оскарження дій чи бездіяльності державних виконавців відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

1.4. Графік прийому громадян управління державної виконавчої служби.

1.5. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів державної виконавчої служби Донецької області.

1.6. Інформація про діяльність органів державної виконавчої служби Донецької області (їх місцезнаходження, номери телефонного зв’язку).

1.7. Прізвище, ім’я  та по-батькові керівників органів державної виконавчої служби Донецької області (робочі номери телефонного зв’язку).

 

2. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

 

2.1. Інформація про організаційну структуру відділів державної реєстрації актів цивільного стану, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, місцезнаходження, поштову адресу, прізвища, імена, по батькові керівників, службові номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної  пошти відділів.

 

2.2. Розклад роботи та графіки прийому громадян.

 

2.3. Положення про відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Головного, міських, районних, міськрайонних управлінь юстиції, Донецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції та відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних у місті Донецьку управлінь юстиції.

 

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться за участю працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

 

2.5. Нормативно-правові акти та роз’яснення законодавства, що регулює порядок державної реєстрації актів цивільного стану.

 

2.6. Порядок надання адміністративних послуг.

 

2.7. Звіти про проведену державну реєстрацію актів цивільного стану.

 

3. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби.

 

3.1.Положення про відділ.

 

3.2. Форми і зразки документів з питань роботи відділів/секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 

3.3. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність відділів/секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 

3.4. Інформація про організаційну структуру відділів/секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, прізвища, імена, по-батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників відділу.

 

3.5. Інформація про діяльність відділів/секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (їх місцезнаходження, прізвища, імена, по-батькові начальників відділів, завідуючих секторів, робочі номери телефонного зв’язку).

 

4. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації і легалізації об’єднань громадян реєстраційної служби.

4.1. Статистична інформація за основними напрямками діяльності Головного та територіальних органів юстиції Донецької області з питань легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

4.2. Відомості про наявність зареєстрованих Головним та територіальними управліннями юстиції структурних утворень та легалізованих шляхом повідомлення організацій політичних партій України, зареєстрованих Міністерством юстиції України.

4.3. Звіт про кількість зареєстрованих (перереєстрованих) Головним управлінням юстиції друкованих засобів масової інформації.

 

5. Управління бухгалтерського обліку, фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

5.1. Інформація щодо показників річного кошторису та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету на відповідний рік.

5.2. Інформація щодо здійснення Головним управлінням юстиції у Донецькій області товарів, робіт та послуг на поточний рік згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель».

6. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення, контролю та звернень громадян.

6.1.    Положення про відділ.

6.2. Нормативно-правові акти, які регулюють роботу зі зверненнями громадян.

 

6.3.         Статистичні звіти з питань розгляду звернень та особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції.

 

6.4.         Річні плани роботи Головного управління юстиції.

 

6.5.         Інформація про виконання річних планів роботи Головного управління юстиції.

 

6.6.         Порядок особистого прийому громадян.

 

6.7.         Графік особистого прийому громадян.

 

6.8.         Графік роботи прямих телефонних лінії «довіри» та «гарячої» лінії.

 

6.9.         Порядок денний засідань колегії Головного  управління юстиції.

 

6.10.    Інформація щодо проведення консультативно-правових зустрічей з населенням.

 

6.11.    Інформація про наради та семінари, що проводяться відділом.

 

6.12.    Роз’яснення законодавства України, підготовлені відділом з питань звернень громадян.

 

  1. 7.       Управління кадрової роботи та державної служби.

7.1. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові,   службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників Головного управління юстиції у Донецькій області, структурних підрозділів, територіальних управлінь юстиції.

7.2. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (затверджене наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 №1707/05).

7.3. Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011  № 1707/5).

7.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління юстиції у Донецькій області.

7.5. Положення про управління.

7.6. Інформація щодо заходів з питань профілактики та попередження корупції.

7.7.Статистична звітність щодо руху кадрів.

 

8. Відділ нотаріату.

 

8.1. Положення про відділ.

8.2. Прізвище, ім’я, по-батькові, службові номери телефонів працівників відділу нотаріату.

8.3. Графік прийому громадян начальником відділу та заступником начальника відділу.

8.4. Відомості про державні нотаріальні контори, обласний державний нотаріальний архів: адреса розташування, контактні номери телефонів, прізвища, ім’я, по – батькові державних нотаріусів, графік роботи.

8.5. Відомості про приватних нотаріусів: нотаріальний округ, прізвище, ім’я, по – батькові, адреса розташування робочого місця, контактні номери робочих телефонів, графік роботи.

8.6. Інформація про роботу державних та приватних нотаріусів області за рік.

 

9. Відділ з питань правової допомоги виконання конвенцій і угод, представництва в судах інтересів держави.

9.1. Положення про відділ.

9.2. Відомості стосовно працівників відділу: прізвища, імена та по-батькові, службові номери засобів зв’язку.

 

9.3. Статистичні показники в роботі.

 

9.4. Перелік діючих міжнародних договорів України в сфері вирішення питань цивільного, кримінального та господарського судочинства.

 

9.5. Порядок оформлення та перелік документів на підставі міжнародних договорів.

 

10. Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової інформації.

10.1. Положення про відділ.

10.2. Інформація про роботу Донецької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

10.3. Інформація про роботу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Донецькій області.

10.4. Інформація про порядок надання доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

10.5. Інформація про офіційні збірники актів законодавства, видані Міністерством юстиції.

10.6. Інформація про роботу Головного управління юстиції у Донецькій області з питань систематизації законодавства.

10.7. Інформація про стан забезпечення офіційними збірниками нормативно-правових актів територіальних управлінь юстиції.

10.8. Інформація про виконання доручення Прем’єр – міністра України М.Я. Азарова від 12.07.2010 №42125/1/1-10 щодо забезпечення місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій «Офіційним вісником України» в межах області.

10.9. Інформація щодо поліпшення правової роботи в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.

10.10. Інформація про правові громадські приймальні по наданню безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення (про місце розташування, контактні телефони, графік прийому громадян).

10.11. Інформація про проведення Всеукраїнського «Тижня права» в межах області.

 

 

11. Відділ документального забезпечення.

 

11.1. Положення про відділ.

11.2. Інформація про проведення семінарів, що проводяться відділом.

11.3. Накази Головного управління юстиції у Донецькій області (крім внутрішньоорганізаційних).

 

11.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

 

12. Відділ з питань банкрутства.

 

12.1.    Положення про відділ.

 

12.2.    Відомості стосовно працівників відділу: прізвища, імена та по-батькові, службові номера засобів зв’язку.

 

12.3.    Статистичні показники в роботі відділу.

 

12.4.    Інформація щодо виданих довідок з Єдиного реєстру підприємств, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство.

 

12.5.    Інформація про кількість оброблених форм звітності, ухвал суду стосовно банкрутства.

 

12.6.    Інформація стосовно здійснених перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

 

12.7.    Інформація, пов’язана з підготовкою та підвищенням кваліфікації арбітражних керуючих (інформація про заклади, які проводять курси з підготовки арбітражних керуючих; дата, час та місце проведення заліку з підвищення кваліфікації).

 

13. Сектор державної реєстрації нормативно-правових актів.

13.1. Положення про сектор.

13.2. Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним управлінням юстиції у Донецькій області.

 

13.3. Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для опрацювання.

13.4. Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.

13.5. Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації.

13.6. Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.

13.7. Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію та відповідні розпорядчі документи з цих питань.